W przyszłym roku dostęp do refundacji środków ortopedycznych dla niepełnosprawnych będzie jeszcze bardziej ograniczony. NFZ szuka oszczędności kosztem zmniejszania wydatków m.in. na ten cel, a Ministerstwo Zdrowia nie zamierza podwyższyć niezmienionych od 10 lat limitów (z pewnymi wyjątkami) dopłat do wózków inwalidzkich, protez czy aparatów słuchowych. Także nie najlepsza sytuacja w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) może istotnie ograniczyć dofinansowanie do zakupu sprzętu.

Eksperci podkreślają, że rząd powinien jak najszybciej wprowadzić zmiany w systemie refundacji sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, bo osoby niepełnosprawne coraz bardziej wykluczone społecznie i zawodowo stanowią dodatkowe obciążenie dla budżetu. Ponadto polskie społeczeństwo się starzeje. W 2020 roku już co czwarty Polak będzie seniorem, a część z nich będzie wymagać dodatkowej opieki.

Mniej na sprzęt

Z najnowszego raportu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED w sprawie dostępu do finansowania zakupu sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych dla osób niepełnosprawnych (zostanie zaprezentowany dzisiaj) wynika, że wydatki NFZ na ten cel spadają. Łącznie na sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze Fundusz przeznaczył w 2008 roku 1,2 proc. wszystkich wydatków.

– Tylko na refundację leków NFZ przeznacza ponad 14 proc. wszystkich środków – mówi Witold Włodarczyk, dyrektor generalny Izby.

W tym roku Fundusz przeznaczył na dopłaty do takiego sprzętu 590 mln zł. W 2010 roku tych środków może być mniej nawet o 21 mln zł.