Urzędy pracy nie przygotowują z własnej inicjatywy indywidualnych planów działania dla bezrobotnych, którzy są w rejestrze krócej niż pół roku.
Od 1 lutego 2009 r. urzędy pracy muszą przygotowywać indywidualne plany działania dla bezrobotnych, jeśli nieprzerwanie pozostają wpisani w rejestrze przez co najmniej 180 dni. Ich przygotowanie musi być zakończone nie później niż przed upływem 210 dni od dnia rejestracji bezrobotnego. Urzędy mogą przygotowywać również indywidualne plany działania dla bezrobotnych, którzy są w rejestrze krócej niż pół roku. Jak sprawdziliśmy, nie są zainteresowane takim działaniem.
– Za mało osób pracuje w urzędzie i dlatego nie jesteśmy w stanie przygotować indywidualnych planów dla pięciu tysięcy bezrobotnych – mówi Jadwiga Burda, kierownik działu poradnictwa i informacji zawodowej w urzędzie pracy w Rzeszowie.
Dodaje, że trudno je tworzyć, także dlatego, że nie ma przepisów wykonawczych, które jasno i konkretnie wskazywałyby, co taki plan musi zawierać. Brakuje również szkoleń dla pracowników urzędów pracy, jak zrobić taki plan.
Bydgoski urząd pracy przygotował 1,8 tys. takich planów dla bezrobotnych, ale tylko dla tych, którzy są wpisani do rejestru powyżej 180 dni. Bezrobotny, który w tym czasie nie znalazł zatrudnienia albo nie skorzystał z żadnego instrumentu rynku pracy, na przykład ze stażu, jest kierowany do doradcy zawodowego. On spotyka się z bezrobotnym co najmniej dwa razy i wspólnie ustalają, z jakiego instrumentu rynku pracy (na przykład szkolenia) osoba bezrobotna może skorzystać.
Bezrobotny poddawany jest testom kwalifikacji i psychologicznym. Doradca na podstawie testów i rozmów z bezrobotnym może mu podpowiedzieć, żeby zdecydował się na pracę na innych stanowiskach niż te, na których dotychczas pracował. Oprócz tego doradca wspólnie z bezrobotnym opracowują plan samodzielnego poszukiwania przez niego pracy.
– Bezrobotny otrzymuje dziennik, w którym wpisuje przez dwa miesiące, w jakich firmach i kiedy szukał zatrudnienia – mówi Krystyna Polek, doradca zawodowy w Urzędzie Pracy w Bydgoszczy.
Elżbieta Kryńska z Uniwersytetu Łódzkiego podkreśla, że indywidualne podejście do bezrobotnego to podstawowy warunek skutecznej walki z bezrobociem.
– Każdy bezrobotny powinien mieć indywidualny plan działania. Wymaga to zwiększenia liczby pośredników pracy i doradców zawodowych – mówi Elżbieta Kryńska.