Rady gmin, miast oraz sejmiki wojewódzkie mogą od dziś legalnie przyznawać studentom i doktorantom stypendia i nagrody.
– Sądziliśmy, że przepisy umożliwiające samorządom przyznawanie studentom stypendiów zaczną obowiązywać wcześniej, ale lepiej późno niż wcale – mówi Piotr Kowalczyk, przewodniczący Rady Miasta Lublina.
Rok temu lubelscy radni, chcąc zachęcić młodych ludzi do wybrania jednej z lubelskich uczelni, przyjęli uchwałę o fundowaniu stypendiów dla najlepszych studentów.