W poniedziałek w ministerstwie nauki odbyła się debata pt. "Uwalniamy talenty" z udziałem ok. 100 najwybitniejszych młodych polskich naukowców, m.in. laureatów stypendiów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz tygodnika "Polityka". Omawiano warunki rozwoju młodej kadry naukowej na polskich uczelniach, a także propozycje resortu w ramach przeprowadzanych obecnie zmian w nauce i szkolnictwie wyższym.

"W Polsce uwalnianie naukowych talentów powinno być naszym priorytetem" - powiedziała Kudrycka. Jej zdaniem, troska o młodych naukowców jest wyrazem dobrze pojętego interesu polskiej nauki. "W naukach przyrodniczych, technicznych i ścisłych największych odkryć dokonuje się w wieku 20-30 lat" - zauważyła minister, podając za przykład 31-letnią odkrywczynię polonu i radu Marię Skłodowską-Curie, 31-letniego wynalazcę lampy naftowej Ignacego Łukasiewicza oraz dwudziestokilkuletniego lwowskiego matematyka Stefana Banacha.

W ramach zwiększenia wpływu młodych naukowców na kształt systemu szkolnictwa wyższego Kudrycka zapowiedziała m.in. powstanie Rady Młodych Naukowców, która - podobnie jak Rada Nauki lub Rada Główna Szkolnictwa Wyższego - będzie doradzać ministerstwu podczas jego działań. "To jest zupełnie coś nowego. W Radzie mają znaleźć się najwybitniejsi młodzi naukowcy, którzy będą opiniować m.in. akty wykonawcze resortu" - mówiła Kudrycka. Poinformowała też, że Rada Młodych Naukowców będzie funkcjonować jako specjalny program ministra, czyli bez konieczności wpisywania jej do ustawy.

Według minister, projektowane zmiany m.in. w pakiecie pięciu ustaw reformujących polską naukę (obecnie są na etapie prac sejmowej podkomisji - PAP) przyczynią się do zwiększenia finansowania młodych badaczy. "Chcemy, aby instytucje, które będą dystrybuowały fundusze na badania (np. Narodowe Centrum Nauki - PAP), część tych funduszy, minimum 20 proc., adresowały tylko i wyłącznie do młodych naukowców" - powiedziała Kudrycka. Wyjaśniła, że terminem młodego naukowca określa się osobę, która ma nie więcej niż 35 lat.

Kudrycka podkreśliła, że zamierzeniem jej resortu jest przede wszystkim większe finansowanie najlepszych uczelni i najlepszych naukowców. "W 2011 r. powstanie fundusz projakościowy, z którego dodatkowe pieniądze otrzyma 30 proc. najlepszych doktorantów w Polsce" - powiedziała. Przypomniała też, że z funduszu będą finansowane zespoły badawcze skupione w tzw. Krajowych Naukowych Ośrodkach Wiodących (jednostka o statusie KNOW otrzyma ponad 10 mln zł rocznie przez 5 lat - PAP).

Według Kudryckiej, ważną zmianą będzie także powstanie specjalnej strony internetowej, na której będą ogłoszenia o konkursach na stanowiska akademickie. "Te informacje obecnie są rozproszone, my chcemy utworzyć jedno takie miejsce" - powiedziała.

W spotkaniu z minister nauki i szkolnictwa wyższego wzięli udział m.in. stypendyści Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, laureaci stypendiów "Zostańcie z nami" (przyznawanych wybitnym młodym uczonym przez tygodnik "Polityka"), badaczki nagradzane przez fundację L'Oreal pod patronatem UNESCO oraz przedstawiciele Krajowej Reprezentacji Doktorantów.