Nauczyciele mogą przejść na tzw. emeryturę bez względu na wiek, jeśli udowodnią co najmniej:

● 30-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym 20 lat wykonywania pracy nauczycielskiej albo

● w przypadku nauczycieli szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich 25-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym.

● z Karty Nauczyciela przysługuje pod warunkiem wykonywania pracy nauczycielskiej ostatnio przed przejściem na emeryturę oraz po rozwiązaniu (co do zasady – na wniosek nauczyciela) stosunku takiej pracy.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Warunków dotyczących pracy nauczycielskiej

Konieczności rozwiązania stosunku pracy

Udowodnienia lat pracy i okresu nieskładkowego

Praw urodzonych przed 1949 rokiem

Emerytur dla urodzonych w latach 1949–1968

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Po ilu latach pracy można przejść na emeryturę nauczycielską