Zaburzenia snu, trudności z odpoczynkiem, podenerwowanie oraz niska efektywność wykonywanych zadań – to tylko niektóre skutki nadmiernego stresu w pracy.

Polscy pracownicy należą do najbardziej zestresowanych na świecie. Wskaźnik stresu wśród Polaków jest zdecydowanie wyższy niż u pracowników z innych krajów np. Wielkiej Brytanii, Danii czy Hiszpanii – wynika z badań Extended DISC. Ogólnoświatowe badania Regus Business Tracker wykazały, że 58 proc. pracowników doświadczyło w ostatnim czasie zwiększonego poziomu stresu w pracy. Stres może być przyczyną wielu chorób, głównie układu krążenia oraz układu pokarmowego .
– Długotrwale odczuwany stres może prowadzić nawet do śmierci – mówi Ewa Wojtowicz, psycholog, Centrum Pracy i Kariery Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS).

Przyczyny stresu w pracy

– Nie dla każdego dana sytuacja jest tak samo stresująca. To, czy się stresujemy, czy nie zależy od naszej interpretacji zdarzenia – tłumaczy Wojciech Trzciński, psycholog z Centrum Pomocy Psychologicznej i Edukacji Delta w Bydgoszczy. Polacy za główne przyczyny stresu w miejscu pracy wskazują lęk przed utratą pracy, brak poczucia stabilności zatrudnienia, częste nadgodziny oraz wywieranie presji przez szefa na osiągane wyniki. Psycholodzy dodają, że powodami stresu są również przeciążenie pracą (gdy pracy jest zbyt dużo lub jest zbyt trudna), brak udziału w podejmowaniu decyzji oraz nieokreślenie obowiązków na danym stanowisku. Źródłem stresu są także: konflikt roli (np. gdy pracownik staje przed sprzecznymi wymaganiami wobec przełożonego i klienta), brak wsparcia i pomocy ze strony współpracowników i przełożonych, brak materiałów i narzędzi potrzebnych do pracy bądź złe warunki pracy (niedostateczne oświetlenie, hałas, zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, brak przestrzeni).

Reklama

Grupy ryzyka

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) podaje, że szczególnie narażone na odczuwanie stresu związanego z pracą są osoby młode lub nowo przyjęte do pracy oraz te, których wiedza, umiejętności czy doświadczenie zawodowe są niewielkie albo niedostosowane do wykonywanych obowiązków. W grupie ryzyka są też osoby dominujące, dążące do osiągnięcia wygórowanych celów, współzawodniczące z innymi, działające w pośpiechu, niecierpliwe, mające dodatkowo problemy poza pracą (kłopoty finansowe czy problemy rodzinne).

Zarządzanie stresem

Radzenie sobie ze stresem staje się bardzo ważną umiejętnością – zarówno jeśli chodzi o pracownika, jak i pracodawcę. Stres powala zmobilizować do pracy, wyzwala energię i motywację oraz pomaga pokonywać przeszkody.
– Stres może motywować oraz pobudzać do działania. Jednak długotrwałe oddziaływanie czynników stresogennych może obniżyć poczucie zadowolenia z wykonywanej pracy i negatywnie wpływa na naszą efektywność – uważa Ewa Wojtowicz. Niewielu pracowników potrafi sobie radzić ze stresem.
– Aby lepiej zarządzać stresem należy mieć świadomość własnych emocji, ich wpływu na innych oraz na relacje z innymi – wylicza Ewa Wojtowicz. Zarządzie stresem pozwala na wykorzystanie go w sposób konstruktywny. Psychologowie radzą pracodawcom, aby starali się zmniejszyć poziom stresu w firmie przez dbanie o dobrą atmosferę, dogodne godziny pracy oraz traktowanie podwładnych z szacunkiem.