Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy, mimo że skontrolowali mniej firm niż rok wcześniej, wykryli więcej nielegalnie pracujących cudzoziemców. Od stycznia do końca października 2009 r. inspektorzy byli w 1,3 tys. firmach i skontrolowali legalność zatrudnienia 8,5 tys. cudzoziemców. W całym 2008 roku było to odpowiednio: 1,8 tys. i 7,8 tys.

– Nasze kontrole są efektywniejsze, bo w tym roku zostały utworzone sekcje legalności zatrudnienia we wszystkich okręgowych inspektoratach – mówi Danuta Rutkowska rzecznik prasowy Głównego Inspektora Pracy.

Inspektorzy wykryli 538 cudzoziemców, którzy pracowali nielegalnie, w ubiegłym roku takich osób było 343. Co drugi nielegalnie pracujący w tym roku cudzoziemiec był Ukraińcem. Na drugim miejscu są Chińczycy, a potem Białorusini. Najczęstszym wykroczeniem, jakiego dopuścili się przedsiębiorcy, było zatrudnienie cudzoziemca bez zezwolenia na pracę. Następnym – powierzenie mu pracy bez uprzedniego zawarcia z nim umowy o pracę lub cywilnoprawnej.