W 2010 roku szpitale dostaną więcej pieniędzy, niż przewidywał wstępnie projekt planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia. Szczegóły będą znane w najbliższych dniach - zapowiedziała minister zdrowia Ewa Kopacz podczas czwartkowego posiedzenia Komisji Trójstronnej.

"Będzie więcej pieniędzy na szpitale i moim celem jest to, aby szpitale dostały kontrakt jednoznaczny z kontraktem na rok 2009" - mówiła Kopacz dziennikarzom przed posiedzeniem komisji, odnosząc się do obaw dyrektorów szpitali, według których plan finansowy NFZ mógł spowodować zmniejszenie środków w porównaniu z tegorocznymi. Zapowiedziała, że informacje, na jaką kwotę mogą liczyć szpitale w 2010 roku, zostaną przedstawione w ciągu najbliższych dwóch dni, razem ze zmienionym planem finansowym NFZ.

Podczas obrad komisji minister poinformowała, że poprosiła prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza "o weryfikację planu finansowego". "Jest pełna zgoda co do tego, ta weryfikacja nastąpi. Pieniądze, które znajdą się dodatkowo wpisane w tym planie, będą naznaczone, że one właśnie idą na szpitalnictwo" - podkreśliła.

Kopacz zapewniła, że kontraktowanie świadczeń medycznych na 2010 r. będzie na poziomie nie niższym niż w tym roku. Przypomniała też, że w 2009 r. nie ma konkursów - podpisywane będą aneksy do obowiązujących umów.

"Dodatkowe środki będą pochodziły ze spodziewanych oszczędności dot. refundacji leków"

Paszkiewicz podkreślił, że dodatkowe środki na lecznictwo szpitalne w 2010 r. będą pochodziły ze spodziewanych oszczędności dot. refundacji leków, a także z rezerwy NFZ. Wyjaśnił, że oszczędności związane z refundacją leków powstaną dzięki regulacji ich cen, a środki z rezerwy Funduszu będą uruchomione po podpisaniu planu finansowego.

"Dodatkowe środki finansowe, o których wspomniała pani minister, znajdują się już w prognozowanych przychodach lub też rezerwach NFZ. One będą uruchamiane dwutorowo. Jedna część będzie wynikała z konsekwencji zmian planu finansowego przed jego zatwierdzeniem, którego musi dokonać minister zdrowia, przesuwając część środków finansowych z pozycji refundacja cen leków" - mówił Paszkiewicz. Dodał, że pieniądze będą pochodziły też z rezerwy ogólnej Funduszu, która zostanie uruchomiona po zatwierdzaniu planu finansowego.

Po koniec listopada resort zdrowia przedstawił założenia do pakietu tzw. ustaw farmaceutycznych, zakładają one m.in. wprowadzenie sztywnych cen i marż leków oraz odejście od ustalania wykazów refundacyjnych w formie rozporządzeń - co według MZ przyniesie oszczędności.Minister Kopacz wśród priorytetów finansowania świadczeń zdrowotnych w 2010 r. wymieniła onkologię, opiekę długoterminową, pediatrię, radiologię i kardiochirurgię nieinwazyjną. Zapowiedziała także, że w styczniu zostanie przedstawiony projekt nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Kopacz oświadczyła, że nie zamierza w przyszłym roku podnosić składki na ubezpieczenie zdrowotne. "Po pierwsze nie zdążylibyśmy, po drugie nie ma takiej woli" - podkreśliła.

Przedstawiony sejmowej komisji zdrowia projekt planu finansowego na 2010 r. zakłada zwiększenie wydatków na podstawową opiekę zdrowotną o ponad 290 mln zł (4,18 proc.) - do kwoty 7,23 mld zł, a na refundację cen leków o prawie 127 mln zł (1,58 proc.) - do 8,17 mld zł. Rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych ma wzrosnąć o ponad 333 mln zł (15,30 proc.) i wynieść ok. 2,51 mld zł.

Według planów NFZ, o prawie 262 mln zł (1,13 proc.) niższe niż zakładano byłyby natomiast środki na leczenie szpitalne, które wyniosłyby 22,93 mld zł; o ponad 94 mln zł (5,16 proc.) niższe mają być środki na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień, które wyniosą w sumie 1,74 mld zł. Mniej pieniędzy NFZ planuje wydać także m.in. na rehabilitację leczniczą, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, opiekę paliatywną i hospicyjną, leczenie stomatologiczne, lecznictwo uzdrowiskowe i zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze.

Inaczej wyglądać ma również podział środków między wojewódzkie oddziały Funduszu, bo zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, uchwalonej przez Sejm pod koniec września br., wysokość kosztów finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez dany oddział nie może być niższa niż wysokość kosztów w planie na 2009 r., obowiązującym w dniu 30 czerwca br. Więcej pieniędzy niż zakładał plan z lipca br. dostać ma w przyszłym roku 10 oddziałów wojewódzkich, mniej zaś sześć.