Skuteczniejszą ochronę rodziny przed przemocą ma umożliwić projekt nowelizacji ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. nr 180, poz. 1493).

Zakłada on rozszerzenie definicji przemocy w rodzinie o przemoc ekonomiczną powodującą niezaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny. Rozszerzenie to jest konieczne, ponieważ brak określenia takiego zachowania w ustawie powodował, że nie było ono traktowane jako przemoc.

Ofiary przemocy w rodzinie będą miały możliwość przeprowadzenia bezpłatnego badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała. Takie bezpłatne zaświadczenie będzie mógł wystawić każdy lekarz, np. lekarz pierwszego kontaktu, czy pełniący ostry dyżur. Otrzyma też kartę informacyjną ze szpitala. Obecnie bezpłatną obdukcję wykonuje lekarz wyłącznie na wniosek prokuratora.

Będą musiały powstać interdyscyplinarne zespoły różnych służb obecnie zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

Nowe przepisy spowodują, że sprawy związane z przemocą w rodzinie będą szybciej rozpatrywane. Każde zaświadczenie, które pomoże ustalić przyczyny i rozmiary uszkodzeń ciała, będzie dla sądu ważnym materiałem dowodowy w sprawie.

Projekt proponuje także zwiększenie profilaktyki zapobiegające przemocy w rodzinie. W gminach powstaną specjalne programy. Będzie ona mogła ubiegać się o dodatkowe środki finansowe na ten cel.

W przyszłości będą musiały powstać interdyscyplinarne zespoły różnych służb obecnie zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Nowe działania profilaktyczne staną się zadaniem własnym samorządów.