Spowolnienie gospodarcze i wysokie koszty związane z utrzymaniem nowych miejsc pracy spowodowały, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponowało złagodzenie zasad przyznawania unijnej pomocy. Przedsiębiorcy, którzy stworzą do dwóch miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, otrzymają 100 tys. zł. Na 200 tys. zł będzie mogła liczyć firma, która utworzy dwa lub mniej niż trzy miejsca pracy. W przypadku utworzenia co najmniej trzech nowych stanowisk firma może otrzymać 300 tys. zł. Dotychczasowe warunki były bardziej restrykcyjne. Na przykład na najwyższą kwotę dofinansowania mógł liczyć przedsiębiorca tworzący ponad 5 nowych miejsc pracy. Osoba ubiegająca się o pomoc nadal będzie musiała z własnych środków wydać taką samą kwotę, o jaką się ubiega z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zmienią się także zasady przyznawania pomocy. O kolejności jej uzyskania nie będzie decydować losowanie, ale liczba uzyskanych punktów. Najwięcej otrzymają osoby lub firmy, które zdecydują się na stworzenie nowych miejsc pracy na terenach, gdzie jest największe bezrobocie. Dodatkowo będą brane pod uwagę dochody gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Premiowana będzie też liczba nowych miejsc pracy. Gdy dwie firmy uzyskają taką samą liczbę punktów, pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy będzie mieć firma już działająca na rynku przed osobą, która dopiero planuje ją założyć. Rozporządzenie obecnie czeka na podpis ministra rolnictwa. Wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.