Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinie, której dochody nie przekraczają 504 zł lub 583 zł w przeliczeniu na jedną osobę. Jeżeli dochody rodziny są wyższe, ale nie więcej niż o kwotę najniższego zasiłku, gmina przyzna świadczenia rodzinne, pod warunkiem jednak, że przysługiwały one w poprzednim okresie zasiłkowym i rodzina nie korzystała już wcześniej z tej możliwości. W tym okresie zasiłkowym najniższy zasiłek rodzinny dla dziecka do ukończenia 5 lat wynosi 68 zł, a zatem dochody rodziny nie mogą być wyższe niż 572 zł i 651 zł.

– Na tej zasadzie są one przyznawane około 10 proc. rodzin, które otrzymują zasiłki – mówi Barbara Opalińska, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w Przemyślu.

Jarosław Borowski, dyrektor MOPS w Giżycku, dodaje, że w związku z podwyższeniem o 20 zł kwoty zasiłku, więcej osób może skorzystać z przekroczenia dochodu.

– Nie jest to jednak tak duża kwota, żeby mogła znacząco wpłynąć na wzrost uprawnionych do zasiłku rodzin. Z poprzednich okresów zasiłkowych wynika, że ze stanowiska, mimo przekroczenia dochodu, korzysta 5 proc. spośród wszystkich uprawnionych – mówi Barbara Kłeczek, naczelnik wydziału świadczeń społecznych Urzędu Miasta w Tarnobrzegu.

Dodaje, że zdecydowanie większy efekt dałoby podwyższenie samych progów dochodowych, które od kilku lat w ogóle nie są zmieniane.