Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku pracownika o przeliczenie zasiłku chorobowego i wypłatę odsetek.
Pracownicy mogą domagać się u pracodawcy i w ZUS zwrotu zaniżonych wynagrodzeń i zasiłków z odsetkami nawet do trzech lat wstecz. Z takiego uprawnienia mogą korzystać po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Orzekł on, że przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń chorobowych trzeba uwzględniać wszystkie składniki wynagrodzenia, od których jest odprowadzana składka na ubezpieczenie chorobowe, a które są pomniejszane za dni usprawiedliwiowej nieobecności w pracy (wyrok TK z 24 czerwca, sygn. akt SK 16/06 2008 roku, D.U. nr 119, poz. 771).
W praktyce pracownik opłacał składkę do ZUS od pensji i premii, a w okresie zwolnienia otrzymywał wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy obliczony wyłącznie od podstawowej pensji.