Stopa bezrobocia wzrosła na koniec listopada 2009 roku o 0,3% i ukształtowała się na poziomie 11,4%, podało w piątek Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS), powołując się na dane z urzędów pracy.

"Stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca października) wyniosła w listopadzie 2009 11,4% i w porównaniu do miesiąca poprzedniego wzrosła o 0,3 punktu procentowego" - podano w komunikacie.

Liczba bezrobotnych w końcu listopada 2009 wyniosła 1 811,5 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca października 2009 wzrosła o 67,2 tys. osób ( 3,9%), podano także.

"Listopad to okres, w którym kończą się prace sezonowe w budownictwie, leśnictwie, ogrodnictwie, jak również zaczynają się powroty do ewidencji bezrobotnych po zakończeniu aktywnych form zatrudnienia" - napisano w komentarzu.

Według projektu budżetu na 2010 rok, stopa bezrobocia wyniesie na koniec tego roku 12,5%, a na koniec przyszłego roku wzrośnie do 12,8%.