89 proc. respondentów, którzy już są emerytami, deklaruje, że utrzymuje się z emerytury. Dla 12 proc. źródłem dochodu jest pomoc rodziny lub krewnych. 9 proc. korzysta z oszczędności. Stałą pracę - prócz emerytury - miało 3 proc. respondentów, dorywczą - 4 proc., a 2 proc. pracowało na własny rachunek.

Tymczasem wśród przyszłych emerytów dorywczo chce pracować 42 proc. respondentów; na własny rachunek - 24 proc. Stałą pracę ma zamiar utrzymać 21 proc. ankietowanych. Przyszli emeryci są także bardziej skłonni od obecnych liczyć na pomoc rodziny - 18 proc.

Osoby, które jeszcze nie pobierają jeszcze świadczeń, po przejściu na emeryturę mają zamiar słuchać muzyki i radia (93 proc.), czytać książki, gazety i czasopisma (89 proc.) oraz oglądać telewizję (87 proc.). Większość (72 proc.) zamierza korzystać z komputera i internetu.

Wśród aktywnych form spędzania czasu przyszli emeryci wybierają uprawianie sportu - 67 proc. Podróżować po kraju chce również 67 proc., uprawiać działkę lub ogródek planuje 63 proc. badanych. Ponad połowa - 57 proc. - zamierza zwiedzać Europę i świat.

Aż 83 proc. chce opiekować się wnukami, a 80 proc. respondentów - planuje pomagać dzieciom w prowadzeniu domu. Aż 46 proc. respondentów chce pracować na rzecz potrzebujących.

Spośród osób obecnie pobierających emeryturę większość ogląda telewizję (92 proc.), słucha radia i muzyki (79 proc.), czyta czasopisma i gazety (75 proc.). Uprawą działki czy ogrodu zajmuje się 49 proc. respondentów; natomiast 7 proc. respondentów podróżuje po Europie i świecie.

Dwie piąte otrzymujących świadczenia emerytalne (41 proc.) uważa, że w naszym kraju brakuje usług opiekuńczych przeznaczonych dla osób starszych, taka sama liczebnie grupa (43 proc.) nie zgadza się z tą opinią, a pozostali nie mają zdania na ten temat.

Niemal dwie piąte emerytów (38 proc.) oczekuje więcej zniżek oraz karnetów dla seniorów do kin, teatrów, muzeów. Jednej trzeciej (34 proc.) brakuje programów telewizyjnych i radiowych dla starszego pokolenia.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w dniach 4-9 listopada 2009 roku na liczącej 1022 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych Polaków.