NFZ będzie zawierał ze świadczeniodawcami odrębne kontrakty na leczenie pacjentów w święta i dni wolne od pracy, czyli w czasie, kiedy nie działają przychodnie.
Ministerstwo Zdrowia proponuje, żeby umowy z NFZ na świadczenie usług zdrowotnych w godzinach nocnych oraz w święta i dni wolne od pracy były odrębnie kontraktowane. Tym samym pacjentom byłoby łatwiej korzystać z pomocy medycznej, kiedy nie zawsze pracują wybrani przez nich lekarze rodzinni.
Zgodnie z projektem nowelizacji tzw. ustawy zdrowotnej, który został przesłany do konsultacji zewnętrznych, kontrakty z NFZ na udzielanie tych świadczeń będą mogły w dalszym ciągu podpisywać placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).
Dotychczas jednak, jeżeli nie były w stanie zapewnić swoim pacjentom opieki również po 18.00, to podpisywały kontrakt z NFZ, ale samo wykonywanie tego zadania zlecali innemu świadczeniodawcy (np. innej placówce POZ lub stacji pogotowia ratunkowego, jeżeli ta dysponowała dodatkowymi karetkami). Resort zdrowia proponuje, żeby od 2010 roku świadczenia z zakresu pomocy doraźnej w święta i dni wolne od pracy były bezpośrednio wykonywane przez tego świadczeniodawcę, który podpisze z Funduszem kontrakt.