I czytanie projektu odbyło się dziś w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Posłowie przyjęli go bez poprawek i skierowali do drugiego czytania, planowanego na środowe posiedzenie Sejmu.

Zgodnie z obecnymi przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, na dochody FUS składają się składki pracowników oraz dotacje z budżetu państwa. Jeżeli jednak FUS brakuje pieniędzy, może zaciągać pożyczki w bankach komercyjnych. Nie ma natomiast możliwości uzyskania kredytu z budżetu państwa, podczas gdy ma ją Narodowy Fundusz Zdrowia.

FUS będzie mógł dostać z budżetu nieoprocentowaną pożyczkę

Projekt rządowy przewiduje, że w przypadku pojawienia się trudności finansowych, FUS będzie mógł dostać z budżetu nieoprocentowaną pożyczkę. Musi być ona jednak wykorzystana wyłącznie na wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych oraz zasiłków gwarantowanych przez państwo.

Rząd zaproponował również, by FUS mógł zaciągać nieoprocentowane kredyty z FRD. Miałby takie prawo nie tylko wtedy, gdy niedobory w FUS wynikałyby z przyczyn demograficznych, ale także w innych wypadkach. Istotne byłoby tylko to, by pożyczka miała na celu poprawę płynności finansowej FUS i została zwrócona do FRD najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od jej otrzymania.