Do 3 grudnia można zgłaszać uwagi do projektu zmian w wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) dotyczących tzw. kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). MRR chce m.in. ograniczyć koszty zarządzania unijnymi projektami szkoleniowymi. Koszty zarządzania projektem wartym od 200 do 500 tys. zł mają wynosić do 20 proc. jego wartości. W przypadku dużych projektów szkoleniowych (powyżej 1 mln zł) limit wydatków na zarządzanie nie powinien przekroczyć 10 proc. wartości projektu, ale jednocześnie nie może być większy niż 200 tys. zł rocznie. W tej kwocie oprócz wynagrodzeń zawierają się też koszty promocji oraz ustanowienia zabezpieczeń. Przedsiębiorcy krytykują pomysł MRR.

– Limit kwotowy nie uwzględnia specyfiki niektórych projektów. Są projekty skomplikowane, w których jest duża liczba podwykonawców, trzeba dokonać wielu dodatkowych czynności i wtedy kwota 200 tys. zł rocznie jest za niska – uważa Justyna Toborska z działu funduszy unijnych spółki DOOR.

Jednocześnie MRR proponuje, aby w 2010 roku było mniej biurokracji przy rozliczaniu tzw. kosztów pośrednich. Komisja Europejska dopuściła możliwość rozliczania wydatków do kwoty 50 tys. euro bez konieczności przedstawiania dowodów księgowych. MRR analogiczne rozwiązanie chce wprowadzić na razie pilotażowo w ramach tzw. małych grantów na inicjatywy lokalne. Koszty standardowych komponentów projektu (np. wynajmu sali na szkolenia) będzie można rozliczyć za pomocą ustalonych stawek jednostkowych, ponieważ do każdej z tych usług będzie przypisana standardowa cena. Właśnie przy rozliczaniu wydatków jest popełnianych najwięcej pomyłek formalnych, które wydłużają rozliczenia.