ZUS poinformował, że zwiększa się kwota przychodu, której przekroczenie powoduje zawieszenie części wypłaty emerytur i rent, wypłacanych wcześniejszym emerytom lub rencistom, którzy nie ukończyli ustawowego wieku emerytalnego. Kwota graniczna przychodu powodująca zmniejszenie wysokości świadczenia wynosi w skali roku 25 999,80 zł, co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadającego 70 proc. przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń.

Natomiast osoby rozliczające się z ZUS w skali miesiąca muszą pamiętać, że w grudniu kwota graniczna powodująca obniżenie świadczenia wynosi 2179,70 zł (dotychczas 2157,10 zł). Renty i emerytury będą zawieszane, jeśli przychód tych osób przekroczy w skali 2009 roku 48 285,20 zł, co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadającego 130 proc. przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń.

W przypadku osób rozliczających się miesięcznie osiągnięcie w grudniu przychodu w wysokości 4048,10 zł (dotychczas 4006,00 zł) spowoduje zawieszenie wypłaty świadczenia.

Od 1 grudnia zmieniła się także kwota przychodu odpowiadająca 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2009 r. Wyniesie ona 934,20 zł (dotychczas 924,50 zł). Jest ona ważna dla osób pobierających rentę socjalną, ponieważ ich dodatkowy przychód np. z tytułu pracy na podstawie umowy o pracę czy umowy zlecenia nie może przekroczyć tej kwoty.

W I kwartale 2010 r. nie będzie waloryzowana podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta przez ZUS do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego. Wynika to z faktu, że wskaźnik waloryzacji nie przekracza 100 proc. i wynosi 97,7 proc.

Od 1 grudnia do końca lutego 2010 r. zasiłek pogrzebowy wyniesie 6227,72 zł. Oznacza to, że od dzisiaj jest on wyższy o 64,76 zł niż dotychczas. Kwota zasiłku jest ustalana jako 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.