W domu pomocy społecznej (DPS) na stanowisku opiekuna może pracować osoba, która ukończyła tylko szkołę średnią. Co dwa lata powinna odbyć szkolenia, ale przepisy nie określają, ile mają one trwać.

Marek Michalak, rzecznik praw dziecka (RPD), uważa, że wymagania stawiane takim opiekunom są zbyt niskie. Szczególnie, że praca z niepełnosprawnymi dziećmi wymaga odpowiedniego przygotowania.

– Opiekunowie powinni mieć pedagogiczne przygotowanie – uważa dr Jarosław Horowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

RPD zawrócił się do resortu pracy o podwyższenie kwalifikacji opiekunów pracujących w DPS do poziomu, który obowiązuje np. w domach dziecka. Tam wychowawcy muszą mieć wyższe wykształcenie.