Opiekunowie w domach pomocy społecznej nie mają odpowiedniego przygotowania do opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi.
W domu pomocy społecznej (DPS) na stanowisku opiekuna może pracować osoba, która ukończyła tylko szkołę średnią. Co dwa lata powinna odbyć szkolenia, ale przepisy nie określają, ile mają one trwać.
Marek Michalak, rzecznik praw dziecka (RPD), uważa, że wymagania stawiane takim opiekunom są zbyt niskie. Szczególnie, że praca z niepełnosprawnymi dziećmi wymaga odpowiedniego przygotowania.