Koniec awansu

Działające zespoły mają też zmienić system awansu zawodowego nauczycieli.

– Warto rozważyć możliwość powierzania nauczycielom ponadprogramowych zadań dodatkowo opłacanych. Niektórzy mogliby zostać na przykład koordynatorami (liderami) określonych projektów edukacyjnych w szkole. Zajmowaliby się m.in. rozwiązywaniem konkretnych problemów szkół związanych z pozyskiwaniem środków unijnych – mówi Lilla Jaroń.

Tłumaczy, że obecna formuła awansu jest wyczerpana, gdyż 70 proc. to nauczyciele mianowani i dyplomowani. Proponowanym rozwiązaniem mogłoby być wprowadzenie piątego szczebla awansu zawodowego. Można rozważyć połączenie pierwszego i drugiego stopnia awansu i pozostawienie nauczyciela na kontrakcie do momentu mianowania.

Inne rozwiązanie proponuje Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Podkreśla, że zamiast wprowadzać piąty stopień awansu, trzeba w ramach tych, co już są, wprowadzić dla nauczyciela dyplomowanego pierwszy, drugi i trzeci stopień specjalizacji.

Gminy zmienią Kartę

Do prac w zespołach nie zostały zaproszone samorządy. Nie czekają jednak na propozycję resortu edukacji. Związek Gmin Śląska Opolskiego pracuje nad własnym projektem. Zostanie on przesłany do konsultacji wszystkim gminom na początku przyszłego roku.

– Do pensji nauczycieli będzie wliczane wynagrodzenie zasadnicze i dodatek motywacyjny, który będzie przyznawany co miesiąc – mów Tadeusz Konarski, dyrektor administracji oświaty w Kluczborku, współautor projektu.

Wskazuje, że dodatek motywacyjny wyniesie od 30 do 40 proc. wysokości płacy całkowitej, pozostały składnik to pensja zasadnicza. Nie będzie też przepisów nakładających obowiązek o zapewnianiu średnich.

Samorządowy projekt ustawy zakłada też podwyższenie pensum z 18 do 26 godzin. Urlopy dla poratowania zdrowia byłyby sfinansowane przez ZUS. Z kolei pensje mają być wypłacane z dołu, a nie jak obecnie z góry. Praca nauczycieli będzie oceniana co miesiąc przez dyrektora szkoły. Od zaangażowania w pracę nauczyciela będzie uzależniona wysokość dodatku motywacyjnego.

35 mld zł wyniesie w 2010 roku subwencja oświatowa