PARP na ten cel dostała blisko 0,5 mld euro w ramach Poddziałania 2.1.1. w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

Ten program – choć jest programem krajowym – został podzielony na dwie części. Większość pieniędzy jest w rękach urzędów marszałkowskich, które będą rozdzielały je tylko we własnych regionach. Z tego bierze się dualizm wsparcia przedsiębiorców, jeśli planują oni szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji pracowników. PARP ma dostać dotacje tylko na projekty, które będą miały znaczenie ponadregionalne. Co to oznacza? To, że projekt musi być realizowany w więcej niż jednym województwie.

Trzy formy pomocy

Wsparcie może przybrać trzy formy. Firma może uzyskać dotacje na szkolenie zamknięte, które jest realizowane przez firmę szkoleniową lub doradczą tylko dla niej. Wsparcie jest adresowane też do ponadregionalnych sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw – na przykład spółka matka i jej spółki zależne lub producent wraz z poddostawcami. Adresatem pomocy może być przedsiębiorstwo, które – tak jak zostało to wspominane wyżej – posiada swoje oddziały, filie lub zakłady na terenie co najmniej dwóch województw.

Szkolenia otwarte są tańsze

W ramach Poddziałania 2.1.1 w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki przedsiębiorcy mogą wziąć udział także w szkoleniach otwartych, organizowanych przez firmy szkoleniowe. Ich zaletą jest to, że są one współfinansowane z funduszy unijnych, a przez to tańsze niż oferowane na rynku bez takiego wsparcia. O wsparcie na taki typ szkoleń będą mogły ubiegać się firmy szkoleniowe, by następnie oferować je w co najmniej pięciu województwach. Ponieważ pieniądze na podobne działania znajdują się m.in. w rękach władz regionów (w zasobach programu Kapitał Ludzki), ma to pozwolić stworzyć ofertę szkoleniową o ponadregionalnym charakterze. Usługi typu otwartego charakteryzują się tym, że mogą do nich przystąpić wszyscy przedsiębiorcy, jeśli oczywiście będą wolne miejsca.

Podyplomowe na uczelniach

Dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.1.1. w PO KL będzie można uzyskać też na studia podyplomowe dla pracowników. Tutaj aplikować o środki będą zapewne uczelnie wyższe organizujące takie kształcenie. Podobnie jak w przypadku szkoleń otwartych należy się spodziewać, że uczelnie będą organizowały cykle studiów podyplomowych dla kilku określonych partnerów.

Firmy, które nie widzą dla siebie możliwości uzyskania wsparcia za pośrednictwem PARP, powinny skierować swoje zainteresowanie na pieniądze, które będą miały do dyspozycji urzędy marszałkowskie. W szczególności dotyczy to mniejszych przedsiębiorstw.

Wsparcie z Unii Europejskiej, które będą oferowały regiony, dotyczy podobnych działań jak te, na które będzie miał pieniądze PARP. Tak więc będzie można w urzędach marszałkowskich uzyskać dofinansowanie do szkoleń, profesjonalnego doradztwa oraz studiów podyplomowych.

0,5 mld euro dostała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.1.1. w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki