Studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych będą trwały krócej. Dzięki ich ukończeniu będą mogły pracować w innych krajach UE.
Przed przystąpieniem Polski do UE pielęgniarki i położne kształciły się w różnych typach szkół, m.in. w liceach medycznych. Wtedy Komisja Europejska uznała, że nie spełniają one standardów kształcenia europejskiego, gdyż odbyły zbyt małą liczbę godzin zajęć. Stąd też konieczność jego uzupełnienia w ramach studiów pomostowych. Aby je ukończyć, pielęgniarka lub położna musi odbyć od 1633 do 3000 godzin zajęć (w zależności od kiedy rozpoczęła kształcenie).
Polska strona nie zgadzała się z decyzją Komisji Europejskiej i od kilku lat domagała się skrócenia czasu trwania studiów pomostowych. Ostatecznie Komisja zgodziła ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia.
– Dzięki temu kształcenie pomostowe będzie trwało dwa semestry. W tym czasie pielęgniarka odbędzie 1150 godzin zajęć – mówi Piotr Olechno, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia.
Od roku akademickiego 2008/2009 studia pomostowe są dofinansowywane ze środków UE. W zależności od uczelni są one dla pielęgniarek albo bezpłatne, albo wymagana jest dopłata, która nie może jednak przekroczyć 400 zł za semestr.