Studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych będą trwały krócej. Dzięki ich ukończeniu będą mogły pracować w innych krajach UE.
Przed przystąpieniem Polski do UE pielęgniarki i położne kształciły się w różnych typach szkół, m.in. w liceach medycznych. Wtedy Komisja Europejska uznała, że nie spełniają one standardów kształcenia europejskiego, gdyż odbyły zbyt małą liczbę godzin zajęć. Stąd też konieczność jego uzupełnienia w ramach studiów pomostowych. Aby je ukończyć, pielęgniarka lub położna musi odbyć od 1633 do 3000 godzin zajęć (w zależności od kiedy rozpoczęła kształcenie).
Polska strona nie zgadzała się z decyzją Komisji Europejskiej i od kilku lat domagała się skrócenia czasu trwania studiów pomostowych. Ostatecznie Komisja zgodziła ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia.