- Pod względem wynagrodzeń policja nie jest atrakcyjnym pracodawcą na rynku pracy - mówi mł. insp. Piotr Bogdalski, zastępca komendanta – prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Według niego Policja przegrywa również konkurencje z wojskiem, gdzie płace są większe, a przyjmowany jest prawie każdy.

Zdaniem ekspertów niskie płace i obniżanie wymagań dla kandydatów do służb mundurowych może przyczynić się do obniżenia ich jakości. Działania te mogą mieć negatywny skutek przy tworzeniu profesjonalnej armii i elitarnych oddziałów Policji.

Więcej w jutrzejszym wydaniu Gazety Prawnej