Bezrobocie w październiku wyniosło 11,1 proc. wobec 10,9 proc. we wrześniu - podał dziś Główny Urząd Statystyczny.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu października wyniosła 1 mln 744,3 tys. osób. (w tym 915,9 tys. kobiet) i była wyższa niż przed miesiącem o 28,5 tys. (tj. o 1,7 proc.). W ujęciu rocznym wzrosła ona o 392,1 tys. (w analogicznym okresie 2008 roku zanotowano jej spadek o 24,3 tys., tj. o 1,8 proc.).

Najwyższe bezrobocie utrzymywało się nadal w województwach: warmińsko-mazurskim (18,8 proc.), zachodniopomorskim (15 proc.), lubuskim (14,8 proc.), kujawsko-pomorskim i podkarpackim (po 14,6 proc.). Najniższe było w województwach: wielkopolskim (8,4 proc), mazowieckim (8,6 proc.), śląskim (8,7 proc.) oraz małopolskim (9 proc.).

Z danych GUS na koniec października 2009 roku wynika, że do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 293,1 tys. osób poszukujących zatrudnienia, czyli o 5,9 tys. mniej niż we wrześniu 2009 r. i o 52,1 tys. więcej niż przed rokiem.

509 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 38,1 tys. pracowników

GUS podał, że na koniec października tego roku 509 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 38,1 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 15 tys. osób. Przed rokiem było to odpowiednio 276 zakładów, 19,7 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 1,9 tys. osób.

W październiku 2009 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 75,7 tys. ofert pracy (przed miesiącem 87,9 tys., przed rokiem 90,4 tys.). Na koniec października urzędy pracy dysponowały ofertami dla 33,3 tys. osób.

GUS poinformował, że stopa bezrobocia liczona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wyniosła w III kwartale 2009 roku 8,1 proc. wobec 7,9 proc. w II kwartale 2009 roku.

Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w III kwartale 55,4 proc. wobec 54,7 proc. kwartał wcześniej, natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł 50,9 proc. wobec 50,4 proc.