1 stycznia 2010 r. wchodzi w życie nowa ustawa o finansach publicznych. Zostanie wyodrębniony budżet środków europejskich (w tym Europejskiego Funduszu Społecznego), a środki europejskie na rachunki podmiotów realizujących unijne projekty będzie przelewał Bank Gospodarstwa Krajowego. Ponieważ w umowach o dofinansowanie jest wskazany dotychczasowy płatnik, w efekcie zmiany systemu finansowania konieczne będzie aneksowanie wszystkich umów zawartych od czasu uruchomienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Muszą tego dokonać ministerstwa i inne urzędy go wdrażające.

Jak poinformowało biuro prasowe Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR), trzeba będzie przygotować aneksy do kilku tysięcy już podpisanych umów oraz tych, które zostaną podpisane do końca 2009 roku. W sumie trzeba będzie aneksować około 10 tys. dokumentów. Jak informuje MRR, przygotowanie aneksów do umów rozpocznie się najprawdopodobniej w drugiej połowie grudnia i potrwa do końca I kwartału 2010 r. Jednocześnie MRR zapewnia, że brak podpisanych aneksów nie będzie wstrzymywało finansowania projektów.

Urzędnicy obawiają się jednak, że aneksowanie umów i jednoczesna zmiana systemu przekazywania środków na finansowanie unijnych projektów mogą sparaliżować prace wojewódzkich urzędów pracy (WUP) oraz urzędów marszałkowskich. Na przykład w województwie łódzkim trzeba aneksować około 1 tys. umów (około 600 zawartych przez WUP i 400 przez urząd marszałkowski).

– Będzie wolniejsze tempo podpisywania nowych umów. Pracownicy, którzy zajmują się ich przygotowywaniem, będą musieli jednocześnie pracować nad 400 aneksami – mówi Jakub Mielczarek, wicedyrektor Departamentu ds. PO KL w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.