Tak

Premie są uwzględnione w postawie wymiaru zasiłku, gdy zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu są pomniejszane za okresy pobierania zasiłku.

W analizowanej sytuacji do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku należy przyjąć przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres od listopada 2006 r. do października 2007 r. oraz premie kwartalne za IV kwartał 2006 r. oraz za I, II i III kwartał 2007 r.

ANETA MAJ

ekspert od zasiłków

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 41 ustawy z 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późn. zm.).