Z siedmiu do pięciu lat obniżono minimalny staż pracy pedagogicznej dla nauczycieli, którzy chcą kierować placówką doskonalenia zawodowego.
Samorządy nie będą musiały uzyskać pozytywnej oceny kuratora oświaty w przypadku tworzenia, przekształcenia czy likwidacji placówki doskonalenia nauczycieli (PDN). Tak wynika z podpisanego przez ministra edukacji rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Ośrodki będą mogły się łączyć po podpisaniu porozumienia między organami, które je prowadzą. Dotychczas, jeśli dwa ośrodki chciały się połączyć, jeden musiał być likwidowany.
Zmienią się również wymagania wobec osób, które chcą kierować PDN. Tak jak dotychczas dyrektorem będzie mógł zostać nauczyciel mianowany lub dyplomowany. Jednak będzie musiał wykazać się co najmniej dobrą oceną pracy. Ponadto z siedmiu do pięciu lat zmniejszy się wymagany staż pracy pedagogicznej lub dydaktycznej. Nowością jest możliwość powierzenia obowiązków dyrektora ośrodka osobie niebędącej nauczycielem. Aby zostać szefem PDN, trzeba posiadać wykształcenie wyższe magisterskie, co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni na stanowisku kierowniczym, oraz ukończone studia wyższe, podyplomowe z zarządzania lub kurs z zarządzania oświatą.