Od 1 stycznia 2010 r. stawki składek wypadkowych będą dostosowane do nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności.
Firmy, które teraz opłacają składki wypadkowe lub zaczną robić to jeszcze w tym roku, będą je płaciły do końca marca 2010 r. w takiej samej kwocie jak obecnie. Jednak stawki muszą być dostosowane do nowej PKD.
Według nowej PKD będą już płaciły składki te firmy, które zgłoszą się jako ich płatnicy do ZUS od 1 stycznia do 31 marca 2010 roku. Potem będzie nowy załącznik określający stawki wypadkowe obowiązujące od 1 kwietnia 2010 do 31 marca 2011 r.
Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.
Nowa PKD jest określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U. nr 251, poz. 1885). Od 1 stycznia płatnicy składek będą zakwalifikowani do 65 grup działalności (obecnie jest 29 grup).