Za takim rozwiązaniem opowiedzieli się wszyscy głosujący posłowie - 418 osób.

Nowe przepisy znowelizowanej ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy pozwalają pracownikowi, którego pracodawca dłużej niż przez dwa miesiące nie prowadzi działalności gospodarczej i nie wypłaca pieniędzy, otrzymać je z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Do tej pory w ustawie nie było możliwości wypłaty świadczeń pracownikom w takim przypadku. Zaliczka, którą FGŚP wypłaca pracownikowi na poczet zaległego wynagrodzenia, nie może być wyższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ustawa trafi teraz do Senatu.