Rozpoczęły się konkursy, w których województwa podzielą środki z UE pomiędzy realizatorów najbardziej nowatorskich projektów dotyczących m.in. zatrudnienia i integracji społecznej.
Na ogłoszenie konkursów na dofinansowanie projektów innowacyjnych województwa mają czas do końca roku. Część z nich już je uruchomiła. To zupełnie nowy typ projektów, który nie był jeszcze realizowany w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL).
Innowacyjność projektu w PO KL może polegać na rozwiązaniu problemu, który nie był do tej pory przedmiotem polityki państwa. Może też dotyczyć nietypowych grup docelowych, do których dotąd nie była kierowana pomoc, lub przewidywać nowatorską formę wsparcia.