Dzięki przyznanym środkom z budżetu zostaną w pełni sfinansowane remonty szkół kosztujące od 20 do 40 tys. zł. Z kolei samorządy, które wnioskowały o dofinansowanie do 59 tys. zł – otrzymają ostatecznie 40 tys. zł.

Natomiast samorządy, w których koszty remontów wyniosły ponad 59 tys. zł, mogą liczyć na uzyskanie 67 proc. wnioskowanej kwoty.

Do Ministerstwa Edukacji Narodowej wpłynęło blisko 900 wniosków o dofinansowanie remontów w szkołach na ponad 103 mln zł. W czerwcu resort przyznał im na ten cel ponad 57 mln zł.

Z kolei do szkół, które likwidują bariery architektoniczne dla uczniów niepełnosprawnych, trafi dodatkowo 2,5 mln zł. W sumie 141 samorządów otrzyma 10,7 mln zł.

Tegoroczna rezerwa subwencji oświatowej wynosząca ponad 200 mln zł została zwiększona z tytułu korekty błędów statystycznych.

Samorządy, które wykorzystują w pełni przyznaną im subwencję oświatową, mogą ubiegać się o środki z rezerwy m.in. na wyposażenie nowo wybudowanych szkół, remonty, szkody spowodowane np. przez ogień, grad, huragan, powódź itp. oraz odprawy dla odchodzących nauczycieli. Na jej podział resort finansów ma czas do końca listopada.