Rozwiązanie umowy z pracownikiem zwykle ma jakąś przyczynę. Czasami pracodawca nie ma obowiązku jej uzewnętrzniać i wystarczy, że z powodów być może znanych jedynie sobie zdecyduje się na wypowiedzenie umowy o pracę. Ma to miejsce w przypadku wypowiedzenia umowy terminowej, w której dopuszczono możliwość jej wcześniejszego rozwiązania.
Inaczej przedstawia się sytuacja, gdy pracodawca wypowiada umowę zawartą na czas nieokreślony lub zamierza zakończyć zatrudnienie w trybie bezzwłocznym. W tych przypadkach oświadczenie pracodawcy musi zawierać przyczynę uzasadniającą jego decyzję. Oznacza to, że nie wystarcza jego wewnętrzne przekonanie o zasadności rozstania się z danym pracownikiem, ale okoliczności, które o tym przesądziły, muszą znaleźć swój formalny wyraz w oświadczeniu adresowanym do pracownika.