Brakuje osób, które specjalizują się w rehabilitacji osób po urazach mózgu. W Polsce tylko jedna uczelnia w Kielcach prowadzi studia podyplomowe na kierunku neurorehabilitacja.
Rehabilitacja neurologiczna jest formą leczenia pacjentów po udarach i urazach mózgu, kiedy dochodzi do uszkodzenia układu nerwowego.
– Z pomocy neurorehabilitanta korzystają głównie pacjenci po wypadkach samochodowych, niebezpiecznych skokach na główkę do wody, czy guzach mózgu – wylicza Jacek Stankiewicz, szef rehabilitantów z Centrum Rehabilitacji Neurologicznej SORNO w Warszawie.
Są to osoby m.in. z problemami mowy, dotyku oraz ruchu (chodzeniem, niedowładem ręki).
– Celem neurorehabilitacji jest przywrócenie tej funkcji, która została uszkodzona, aby pacjent mógł zacząć normalnie funkcjonować – podaje przykład Jacek Stankiewicz.
Osoba, która chciałaby pracować w zawodzie neurorehabilitanta, musi być lekarzem (o specjalizacji neurologia, rehabilitacja, interna lub pediatria) lub posiadać tytuł licencjata albo magistra fizjoterapii, rehabilitacji, psychologii, logopedii, albo tytuł zawodowy fizjoterapeuty. Neurorehabilitant powinien posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności, utraconej wskutek chorób lub urazów osób w różnym wieku. Musi także umieć wykonywać zabiegi fizjoterapeutyczne.
Studia podyplomowe na tym kierunku prowadzi Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. Nauka trwa dwa semestry i kosztuje 2,2 tys. zł. Kształcenie obejmuje m.in. przedmioty takie jak: neurologia, rehabilitacja w schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego, rehabilitacja w pourazowym uszkodzeniu mózgu i rdzenia, fizykoterapia oraz psychoterapia. Absolwenci uzyskują wykształcenie i przygotowanie zawodowe niezbędne do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi.
Neurorehabilitanci znajdą zatrudnienie w instytucjach służby zdrowia (oddziałach rehabilitacji neurologicznej), ośrodkach dla osób niepełnosprawnych oraz sporcie. Wynagrodzenie dla doświadczonego neurorehabilitanta wynosi ok. 5 tys. zł miesięcznie.
Zawody
W cyklu profesje z przyszłości pisaliśmy już m.in. o: specjalistach e-marketingu, dietetykach, tajemniczych klientach, psychoonkologach, architektach światła, doradcach wizerunku, kontrolerach ruchu lotniczego, infobrokerach, aktuariuszach, logopedach medialnych, specjalistach komunikacji międzykulturowej i ekspertach od zagrożeń publicznych. Więcej: www.gazetaprawna.pl/praca_kariera