Prawie połowa respondentów jest przeciwna likwidacji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) i płacenia przez rolników składek Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych; niemal tyle samo Polaków jest przeciwnego zdania - wynika z najnowszego sondażu TNS OBOP dla "Forum" w TVP Info.

Projekt nowelizacji ustawy o Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego został zdjęty z porządku obrad wtorkowej Rady Ministrów z powodu nieobecności na posiedzeniu ministra rolnictwa. Było to kolejne przesunięcie terminu dyskusji nad zmianami w systemie emerytalnym rolników. Projekt miał być rozpatrywany tydzień wcześniej, ale ze względu - jak tłumaczył Sawicki - na rozpatrywanie ustaw budżetowych punkt ten został odłożony.

Projekt zmian w KRUS zakłada zróżnicowanie składki na ubezpieczenie rolników posiadających powyżej 50 hektarów ziemi. Najniższa składka na KRUS wynosi obecnie (i to się nie zmieni) 63,6 zł miesięcznie (dla gospodarstw poniżej 50 ha), najwyższa (gospodarstwa pow. 300 ha) ma wynosić 305 zł miesięcznie. Zaproponowana przez resort rolnictwa reforma wzbudza dyskusję. Wielu ekspertów uważa, że jest niedostateczna, w podobnym tonie wypowiadają się politycy PO.

43 proc. pytanych opowiedziało się za likwidacją KRUS; 45 proc. przeciw

Ankietowani byli pytani, czy są za likwidacją KRUS i włączeniem rolników do systemu ZUS, co oznacza, że będą oni płacić składki wyższe niż dotychczas.

Na tak zadane pytanie 45 proc. odpowiedziało "nie" (w tym 24 proc. "zdecydowanie nie", 21 proc. "raczej nie"), natomiast za takim rozwiązaniem opowiedziało się 43 proc. pytanych (w tym 26 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak", 17 proc. "raczej tak").

Wśród kobiet przeważają zwolenniczki dalszego istnienia KRUS (47 proc.), a 40 proc. kobiet jest za likwidacją Kasy. Natomiast wśród mężczyzn proporcje są odmienne - 46 proc. za likwidacją, 43 proc. przeciw.

Najwięcej, po 53 proc. respondentów w przedziałach wiekowych 50 - 59 i 60 i więcej lat jest za włączeniem rolników do systemu ZUS. Natomiast najwięcej przeciwników takiego rozwiązania, to osoby znajdujące się w przedziale 18 - 29 i 30 - 39 lat (po 58 proc.).

Ponad połowa mieszkańców miast powyżej 20 tys. mieszkańców jest zdania, że KRUS należy rozwiązać. Podobnego zdania jest blisko połowa osób z wykształceniem wyższym i średnim (odpowiednio 56 i 47 proc.) Najwięcej oponentów dla takich pomysłów mieszka na wsi (62 proc.); przeważają również osoby z wykształceniem zawodowym (52 proc.) i podstawowym lub gimnazjalnym (49 proc.)

TNS OBOP zrealizował sondaż w dniach 17 - 18 września na 1000-osobowej, ogólnopolskiej grupie, powyżej 18. roku życia.