W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o rodzinnej opiece zastępczej. Posłowie zadecydowali, że prace nad nim będą dalej prowadzone w podkomisji, której przewodniczącą została Magdalena Kochan z PO. Przygotowany przez PiS projekt szczegółowo określa zasady sprawowania opieki zastępczej i podział rodzin zastępczych. Ponadto ustawa zakłada zmiany w kompetencjach samorządów. Prowadzenie spokrewnionych rodzin zastępczych będzie zadaniem gmin, powiaty zajmą się pozostałymi formami opieki zastępczej, w tym głównie niespokrewnionymi rodzinami zastępczymi. Powiatowe centra pomocy rodzinie będą musiały zatrudnić dodatkowe osoby, które będą pełniły funkcję koordynatorów pieczy zastępczej. Zmienią się też zasady finansowania rodzin zastępczych, podstawa ich wynagrodzenia ma być co roku waloryzowana.

Jednocześnie rząd przygotowuje własny projekt ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem, założenia do projektu przyjęto w czerwcu. Prace nad nim trwają w Rządowym Centrum Legislacji. Rok 2009 został ustanowiony przez Sejm Rokiem Rodzinnej Opieki Zastępczej.