W projekcie nowelizacji Karty Nauczyciela - jak tłumaczył poseł Bronisław Dutka (PSL) - zapisy dotyczą terminów "wypłaty różnicy między średnią nauczycielskich wynagrodzeń uzyskanych w danym roku a średnią, którą powinni uzyskać". "Chodzi o zmianę obligatoryjnych terminów, które - zgodnie z nowelizacją z listopada 2008 r. - okazały się niewykonalne dla samorządów dokonujących takich wypłat" - powiedział Dutka i dodał, że problem ten jako pierwszy zgłosił Zarząd Związku Gmin Śląska Opolskiego.

Zgodnie z projektem, samorządy będą musiały do 20 stycznia każdego roku przeprowadzić analizę wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, a następnie w terminie do 31 stycznia wypłacić różnicę między "wydatkami faktycznie poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli" w danym roku a "iloczynem średniorocznej liczby nauczycieli". Jak postulowali posłowie, w toku prac nad projektem należy także precyzyjnie ustalić, czy "iloczyn średniorocznej liczby nauczycieli oznacza liczbę nauczycieli, czy liczbę etatów".

W trakcie dyskusji nad projektem posłowie zgłosili także potrzebę "jak najszybszego opracowania rozporządzenia MEN", które będzie dotyczyć m.in. sposobu wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Z kolei według projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty, rada gminy będzie mogła upoważnić ośrodek pomocy społecznej "do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów". Jak uzasadniali posłowie, brak takiego zapisu jest powszechnie krytykowany i sprzeczny ze zdrowym rozsądkiem. "Ośrodek pomocy społecznej posiada najpełniejszą informację o sytuacji materialnej uczniów i jest naturalną rzeczą, by to on wykonywał wynikające z ustawy zadania" - mówił poseł Michał Marcinkiewicz (PO).

Po dyskusji dotyczącej projektów posłowie zdecydowali o powołaniu podkomisji, która zajmie się doprecyzowaniem projektowanych zmian.

Było to pierwsze czytanie obu projektów, które przygotowały Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (projekt noweli Karty Nauczyciela) oraz Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" ds. związanych z ograniczaniem biurokracji (projekt noweli ustawy o systemie oświaty).