W przepisach płacowych występuje pojęcie nagrody uznaniowej, z podziału zysku i nagrody jubileuszowej. Poza tym niektórzy pracownicy mają prawo do nagrody rocznej. Świadczenia te różnią się jednak od siebie. Z reguły mają one charakter motywacyjny lub gratyfikacyjny. Niektóre jednak powinny przysługiwać za szczególne osiągnięcia pracownika. W praktyce ich stosowanie jest jednak znacznie szersze i często występuje oprócz lub w miejsce premii. Nie zawsze jest oczywiste, kiedy pracodawca powinien wypłacić dane świadczenie, a kiedy jest to wyłącznie jego decyzja uznaniowa.

Nagroda za osiągnięcia

Z kodeksu pracy wynika, że nagroda jest świadczeniem pieniężnym przyznawanym pracownikowi za szczególne osiągnięcia. Przyznaje się ją bowiem osobom, które przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, inicjatywę w pracy i wzrost wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu. O szczególnym charakterze tego świadczenia przesądza także to, że została ona unormowana odrębnie poza uregulowaniami dotyczącymi wynagrodzenia za pracę.

Kodeks pracy ogólnie określa przesłanki nabycia prawa do nagrody. Oznacza to, że przepisy pozostawiają pracodawcy dużą swobodę w zakresie oceny, kiedy postawa pracownika lub jego zaangażowanie zasługują na dodatkową gratyfikację pieniężną. Kryteria wynikające z k.p. stanowią bowiem tylko ogólną wskazówkę dla pracodawcy, a ocenę pracownika przeprowadza on samodzielnie.

Nagroda wynikająca z k.p. nie ma charakteru roszczeniowego i pracownik nie może dochodzić jej przed sądem pracy, powołując się na zaangażowanie czy wysiłek włożony w pracę.

Zawiadomienie o przyznaniu nagrody powinno mieć formę pisemną, gdyż kodeks pracy wymaga, aby jego odpis został dołączony do akt osobowych pracownika.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Nagroda uznaniowa czy premia

Nagroda z podziału zysku

Nagroda jubileuszowa

Dla niektórych nagrody roczne

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy pracownik otrzyma nagrodę.