Wczoraj minister zdrowia przedstawi rządowi szacunki dotyczące zadłużenia szpitali. Składają się na nie zobowiązania publicznoprawne, za leki i materiały medyczne, z tytułu zakupu usług obcych, i wobec dostawców sprzętu i aparatury medycznej. Najbardziej zadłużone są placówki w województwach dolnośląskim, mazowieckim, lubuskim i łódzkim, a najmniej w opolskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim.

Pieniądze na restrukturyzację finansową ZOZ pochodziły z pożyczek z budżetu, obligacji lub kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego. Do 10 września 2007 r. zakończono postępowanie restrukturyzacyjne w 216 zakładach opieki zdrowotnej. BGK podpisał 553 umowy o pożyczkę na łączną kwotę 1,6 mld zł. Do wykorzystania pozostało 553 mln zł.

PAWEŁ JAKUBCZAK