Pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę w trakcie urlopu. Czy dotyczy to tylko urlopu wypoczynkowego czy też innych urlopów, takich jak np. urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, z którego korzystają rodzice adopcyjni?
Ochrona przed dokonaniem wypowiedzenia, wynikająca z art. 41 k.p., dotyczy okresu urlopu pracownika. Przepis ten zatem odnosi się do każdego rodzaju urlopu, z jakiego pracownik w trakcie zatrudnienia może skorzystać, i obejmuje zarówno urlop wypoczynkowy, jak i inne urlopy dodatkowe, okolicznościowe, szkoleniowe, bezpłatne oraz urlopy macierzyńskie i na prawach urlopu macierzyńskiego. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje w przypadku przyjęcia przez pracownika dziecka na wychowanie i wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia.
Przysługuje on także pracownikowi, który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza. Wymiar urlopu jest zróżnicowany w zależności od liczby jednocześnie przyjętych na wychowanie dzieci i zgodnie z art. 183 par. 1 k.p. wynosi odpowiednio 20 tygodni przy jednym dziecku, 31 tygodni – przy dwojgu, 33 – przy trojgu, 35 – przy czworgu i 37 tygodni – przy przyjęciu pięciorga i więcej dzieci. Ponadto od 1 stycznia 2010 r. pracownik sukcesywnie nabywać będzie prawo do dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. W trakcie korzystania z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego pracownik jest chroniony przed wypowiedzeniem umowy o pracę zgodnie z art. 41 k.p. Przepis ten nie będzie miał zastosowania w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.