Ministerstwo Zdrowia zakończyło prace nad nowelizacją ustawy, która w październiku 2007 r. wprowadziła tzw. podatek Religi. Jeżeli w najbliższym czasie projekt zostanie zaakceptowany przez Komitet Rady Ministrów, trafi pod obrady rządu.

Od października ubiegłego roku firmy ubezpieczeniowe muszą przekazywać co miesiąc do NFZ 12 proc. od wartości wszystkich zawartych umów OC. W ciągu jedenastu miesięcy obowiązywania ustawy (czyli od października 2007 r. do końca siepania 2008 r.) budżet NFZ powiększył się z tego tytułu prawie o 390 mln zł. To właśnie te pieniądze miały pokryć ewentualne koszty leczenia ofiar wypadków komunikacyjnych. W praktyce okazało się to niemożliwe, bo Fundusz nie był w stanie zidentyfikować sprawcy kolizji ani osoby przez niego pokrzywdzonej. NFZ tłumaczył, że wynika to z braku odpowiednich informacji z Policji. Dodatkowo, aby skorzystać ze środków przesyłanych przez ubezpieczycieli, Fundusz musiał czekać na skazanie sprawcy wypadku prawomocnym wyrokiem sądowym.

Od listopada tego roku Fundusz będzie mógł bezpośrednio dochodzić roszczeń do firmy, w której sprawca wypadku ma wykupioną polisę OC. Ubezpieczyciele nie będą więc musieli przekazywać co miesiąc 12-proc. opłaty ryczałtowej do NFZ. W zamian pokryją faktyczne koszty leczenia poszkodowanych w wypadkach.

- To rozwiązanie jest zdecydowanie lepsze od funkcjonującego obecnie - uważa Grzegorz Prądzyński, wiceprezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeniowej.

Zdaniem PIU, w celu właściwego dochodzenia zwrotu kosztów leczenia przez NFZ (oraz inne podmiotowy zobowiązane do finansowania świadczeń zdrowotnych), niezbędne jest wprowadzenie ujednoliconego systemu procedur medycznych oraz dokonanie ich wyceny.

- Brakuje również przepisów dotyczących zwrotu kosztów leczenia osób pokrzywdzonych w wypadkach komunikacyjnych spowodowanych przez polskich obywateli za granicą - zwraca uwagę wiceprezes PIU.

Fundusz nie będzie również musiał czekać na ogłoszenie prawomocnych wyroków sądowych. Nieprzypisanie winy i np. umorzenie postępowania karnego wobec sprawcy wypadku również nie będzie automatycznie zwalniać zakładu ubezpieczeń z obowiązku pokrycia kosztów leczenia poszkodowanego.

35,3 mln zł co miesiąc firmy ubezpieczeniowe wpłacały do NFZ na pokrycie kosztów leczenia ofiar wypadków drogowych