Osoby starające się o kredyt studencki, których dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł, będą mogły uzyskać stuprocentowe poręcznie Banku Gospodarstwa Krajowego
Ministerstwo Finansów przygotowało, na wniosek resortu nauki i szkolnictwa wyższego, projekt umowy umożliwiającej korzystanie z pomocy finansowej przez najuboższych studentów. Dzięki podpisaniu jej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) z możliwości skorzystania z preferencyjnych kredytów skorzystają również ci studenci, którzy nie są w stanie przedstawić komercyjnym bankom wystarczającego poręczenia.
Obecnie BGK w 100 proc. poręcza kredyt jedynie studentom pozbawionym opieki rodzicielskiej. Studenci pochodzący z biednych rodzin mogą liczyć tylko na 70 proc. poręczenie. W ubiegłym roku poręczenie BGK uzyskało 20 proc. kredytobiorców.
Ponadto zgodnie z projektem rozporządzania w sprawie kredytów studenckich zostanie wprowadzona nowa definicja obliczania dochodu. Będzie on wyliczany netto, a nie brutto, jak dotychczas. Nowe zasady poręczeń i przyznawania kredytów studenckich będą, niestety, obowiązywać od 1 października przyszłego roku.
Dziś natomiast mija termin składania wniosków o kredyt studencki. Jakub Bis z portalu www.kredytstudencki.com.pl radzi, że osoby, które boją się, że nie będą miały odpowiedniego zabezpieczenia, muszą zaznaczyć we wniosku, że chcą skorzystać z poręczenia BGK. Po złożeniu go nie można już bowiem tego zrobić.