Osoby starające się o kredyt studencki, których dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł, będą mogły uzyskać stuprocentowe poręcznie Banku Gospodarstwa Krajowego
Ministerstwo Finansów przygotowało, na wniosek resortu nauki i szkolnictwa wyższego, projekt umowy umożliwiającej korzystanie z pomocy finansowej przez najuboższych studentów. Dzięki podpisaniu jej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) z możliwości skorzystania z preferencyjnych kredytów skorzystają również ci studenci, którzy nie są w stanie przedstawić komercyjnym bankom wystarczającego poręczenia.
Obecnie BGK w 100 proc. poręcza kredyt jedynie studentom pozbawionym opieki rodzicielskiej. Studenci pochodzący z biednych rodzin mogą liczyć tylko na 70 proc. poręczenie. W ubiegłym roku poręczenie BGK uzyskało 20 proc. kredytobiorców.