Rozmawiamy z WOJCIECHEM SZAJNAREM - Firmy szkoleniowe w przyszłym roku będą mogły ubiegać się w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) o dotacje wyłącznie na szkolenia z zakresu umiejętności technicznych i kompetencji społecznych. Będzie więcej szkoleń dla małych i średnich firm.
Jakie zmiany w 2010 roku czekają firmy biorące udział w konkursach PARP i ubiegające się o dotacje na szkolenia pracowników?
Największe zmiany będą dotyczyły projektów otwartych, tj. oferowanych przez firmy szkoleniowe dla pracowników wszystkich przedsiębiorstw. Chcemy ograniczyć tematykę tego konkursu wyłącznie do szkoleń o charakterze technicznym i dotyczących podnoszenia umiejętności społecznych osób z wykształceniem technicznym.