– Od 1 stycznia ZUS nie będzie wydawał legitymacji ubezpieczeniowych zarówno firmom, jak i osobom prowadzącym działalność pozarolniczą – mówi Przemysław Przybylski, rzecznik ZUS.

Ostatnie legitymacje Zakład wyda więc 31 grudnia. W praktyce oznacza to, że jeśli firma zgłosi się po tej dacie po nowe legitymacje dla pracowników, już ich nie otrzyma.

– Rezygnujemy z wydawania legitymacji, bo nie są już potrzebne – uważa Mirosława Boryczka, członek zarządu ZUS ds. ekonomiczno-finansowych.

Zdaniem ZUS wszystkie informacje niezbędne do potwierdzenia tego, czy dana osoba jest objęta ubezpieczeniem, są przekazywane do NFZ drogą elektroniczną.

Problem polega jednak na tym, że systemy ZUS i NFZ nie są kompatybilne. To powoduje, że dane z ZUS trafiają do Funduszu nawet z kilkumiesięcznym opóźnieniem.

Zarówno pacjenci, jak i świadczeniodawcy obawiają się, że zaprzestanie wydawania legitymacji ubezpieczeniowych może wiązać się dla nich z kłopotami.

– Już teraz nie zawsze recepcjonistki wiedzą, czy dokument od pracodawcy potwierdzający ubezpieczenie jest aktualny, bo potwierdza on opłacanie składki zdrowotnej, ale za poprzedni miesiąc – mówi Zenon Krzyształowicz z Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Chrzanowie (woj. małopolskie).

ZUS uważa jednak, że zaprzestanie wydawania legitymacji nie powinno mieć żadnego wpływu na możliwość korzystania z nieodpłatnej opieki medycznej.

– Po nowym roku dokumentami potwierdzającym prawo do nieodpłatnego leczenia dla pracowników będzie m.in. druk ZUS RMUA – mówi Przemysław Przybylski.

Znajdują się na nim informacje o miesięcznej kwocie opłaconych składek. Każdy pracodawca ma obowiązek co miesiąc wystawić taki dokument.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą potwierdzeniem ubezpieczenia jest i będzie druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz dowód opłacenia składek. Dla osób ubezpieczonych w KRUS takim dokumentem będzie zaświadczenie lub legitymacja podstemplowana przez KRUS. W przypadku emerytów i rencistów np. legitymacja lub odcinek emerytury lub renty. Dla osób bezrobotnych – aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego.

NFZ podkreśla, że zaprzestanie wydawania legitymacji przez ZUS nie oznacza, że te, które już są w posiadaniu pracowników, stracą ważność.

– Będą aktualne aż do momentu wyczerpania miejsca, gdzie co miesiąc pracodawca stawia pieczątkę i tym samym potwierdza objęcie pracownika ubezpieczeniem zdrowotnym – mówi Edyta Grabowska-Woźniak, rzecznik NFZ.

36,9 mln osób jest ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia