"Głównym zadaniem, które postawiliśmy sobie jako zarządzający systemem ochrony zdrowia było to, aby pacjent wreszcie w Polsce był podmiotem w całym systemie ochrony zdrowia i to się udało. Dzisiaj polski pacjent ma swoją ustawę o prawach pacjenta, dzisiaj polski pacjent ma swojego rzecznika" - podkreślała Kopacz.

Wśród priorytetów działalności resortu zdrowia wymieniła: onkologię, przeszczepy oraz opiekę nad osobami starszymi i dziećmi. Do sukcesów zaliczyła m.in. wprowadzenie nowego systemu rozliczeń świadczeniodawców z Narodowym Funduszem Zdrowia, czyli tzw. Jednorodnych Grup Pacjentów oraz koszyka świadczeń gwarantowanych.

"Można o nim mówić, jest lepszy czy gorszy - on jest. Czyli to ten minister - ten rząd - ten koszyk wprowadził. Koszyk świadczeń, a zatem również sprawa chociażby podziału pieniędzy, a więc algorytm, który do tej pory różnił Polaków na tych bardziej zamożnych i mniej zamożnych, na południe Polski i na centralną Polskę. Dzisiaj, wprowadzając algorytm, wprowadziliśmy równy podział pieniędzy dla każdego, kto jest chory" - powiedziała minister zdrowia.

Kopacz przypomniała też, że w ciągu ostatnich dwóch lat zostały zwiększone środki na ratownictwo medyczne do 1,7 mld zł, zakupiono 200 nowych karetek oraz podpisano umowę na zakup nowoczesnej floty ratowniczej - 23 śmigłowców i symulatora lotu.

Minister zwróciła uwagę, że na listę leków refundowanych zostały wpisane preparaty na choroby sieroce i przewlekłe. Jak mówiła, utworzono program walki z hemofilią, a dla dzieci z cukrzycą zakupiono pompy insulinowe. Przypomniała o wzroście przeszczepów i zwiększeniu wyceny świadczeń z zakresu onkologii.

Według Kopacz, pozytywem jest także tzw. plan B przekształceń szpitali w spółki prawa handlowego, jako odpowiedź na weto prezydenta do ustawy zakładającej obligatoryjne przekształcenia. "Będzie wolniej przekształcał te szpitale, ale on jest. Nikt nie zwalił winy i powiedział: skoro pan prezydent zawetował, to my opuszczamy ręce i w ogóle sobie ten temat odpuszczamy" - podkreśliła minister zdrowia. Dodała, że ponad sto placówek zadeklarowało chęć przekształceń.

Kopacz, mówiąc o pracownikach ochrony zdrowia podkreśliła, że wzrosły ich zarobki. Zapowiedziała zwiększenie uprawnień dla samorządów zawodowych i likwidację stażu podyplomowego lekarzy.

W najbliższym czasie zostanie przedstawiony pakiet ustaw farmaceutycznych

Minister powiedziała PAP, że w najbliższym czasie zostanie przedstawiony pakiet ustaw farmaceutycznych, który został już przyjęty przez kierownictwo resortu. Ma on wprowadzić "pełną identyfikację" sektora farmaceutycznego, który pochłania 8 mld zł z 54 mld zł, funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia.

"To jest naprawdę kolosalna kwota. A więc - jak zrobić, żeby dostęp pacjenta do nowych leków był jak największy, ale jednocześnie - chroniąc pacjenta - nie zmuszać go do wielkich dopłat? Stąd projekt ustawy refundacyjnej, która będzie ustawą kontrowersyjną; będzie to również ustawa o badaniach klinicznych, gdzie badania kliniczne sponsorowane przez firmy farmaceutyczne muszą się odbywać za wiedzą dyrektora placówki" - powiedziała Kopacz.

Zapowiedziała też, iż resort zdrowia zamierza wprowadzić ustawę o dobrowolnych dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych, a także znowelizować ustawę o zakładach opieki zdrowotnej tak, by wyrównać prawa publicznych i niepublicznych lecznic.

"Ja dzisiaj po tych dwóch latach mogę powiedzieć: jestem w połowie drogi, tak jak w połowie kadencji jest ten rząd" - podkreśliła minister zdrowia.