Rzecznik praw dziecka Marek Michalak alarmuje, że wiele kobiet nie może przedstawić zaświadczenia lekarskiego niezbędnego do otrzymania becikowego z powodu długich terminów oczekiwania na wizytę lekarską. RPD zwrócił się w tej sprawie do minister pracy Jolanty Fedak.

Od 1 listopada obowiązują nowe zasady wypłacania becikowego, czyli jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Warunkiem otrzymania becikowego jest obecnie przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską co najmniej od 10. tygodnia ciąży do porodu i była u lekarza przynajmniej raz w każdym trymestrze.

Wymóg posiadania zaświadczenia lekarskiego dotyczy kobiet, które będą ubiegać się o becikowe po 1 listopada, bez względu na termin urodzenia dziecka.

Wcześniej MPiPS informowało wprawdzie, że kobieta, której 10. tydzień ciąży będzie przypadał po dniu 31 października 2009 r., będzie musiała przedstawić zaświadczenia lekarskie, natomiast kobieta, która po 31 października 2009 r. będzie w ciąży dłużej niż 10 tygodni, nie będzie miała takiego obowiązku. Nie będzie ona mogła bowiem dokumentować pozostawania pod określoną formą opieki medycznej od 10. tygodnia ciąży, skoro dopiero od 1 listopada 2009 r. wejdą w życie przepisy określające te formy opieki medycznej, a przepisy ustawy wymagają pozostawania pod taką opieką od 10. tygodnia ciąży.

Jednak sytuacja wygląda inaczej. Jak wyjaśniła rzeczniczka resortu pracy Bożena Diaby - MPiPS musi trzymać się rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, w myśl którego zaświadczenie lekarskie wymagane jest bez względu na to, kiedy dziecko się urodzi (oczywiście - po 1 listopada).

RPD zwrócił się do minister pracy z prośbą o podjęcie inicjatywy legislacyjnej w celu zmiany przepisów

Do RPD docierają jednak informacje o przypadkach kobiet, którym po 1 listopada odmówiono becikowego, ponieważ zgłosiły się do lekarza po 10. tygodniu ciąży, jednak zwłoka nie wynikała z zaniedbania, a braku możliwości dostania się do lekarza. "Podkreślić przy tym należy, że często znacznie prościej jest uzyskać konsultację lekarską w dużym mieście niż w małych miejscowościach czy na wsi" - zwraca uwagę rzecznik w liście.

Dlatego zwrócił się do minister pracy z prośbą o podjęcie inicjatywy legislacyjnej w celu zmiany przepisów w taki sposób, aby uwzględniały one możliwość otrzymania świadczenia, jeśli zwłoka w zgłoszeniu się matki do lekarza nie była spowodowana zaniedbaniem, lecz niezależnymi od niej okolicznościami.

Zmianę w zasadach wypłacania becikowego wprowadziła nowelizacja Kodeksu pracy z grudnia zeszłego roku. Natomiast resort zdrowia - w porozumieniu z MPiPS - wydał rozporządzenie, które określa szczegółowe wymogi oraz wzór zaświadczenia. Nowe przepisy dotyczą becikowego, a także - przysługującego niektórym osobom - dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.