Praktyki studenckie na większości uczelni to fikcja – mówi Marek Barański Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Młodzi ludzie są nieprzygotowani do pracy zawodowej, w której prócz wiedzy teoretycznej liczą się przede wszystkim konkretne umiejętności. Gdzie i jak zdobyć swoje pierwsze doświadczenie zawodowe? Jak zastartować do przyszłej kariery?

Gdzie tu sens?

W toczącym się obecnie dyskursie społecznym, dotyczącym założeń reformy szkolnictwa wyższego, coraz częściej poruszana jest kwestia praktycznego przygotowania zawodowego studentów. Wszystko pięknie – gdyby nie fakt, że jak to w naszym kraju bywa, zmiana koncepcji przygotowywania młodych ludzi do pracy zawodowej, stale pozostaje zbiorem pobożnych życzeń. W Wielkiej Brytanii student odbywający praktyki otrzymuje punkty, które doliczane są do jego ogólnej oceny. We Włoszech tworzy się na uczelniach specjalne komórki reprezentujące przedstawicieli firm z sektora prywatnego. Na zachodzie już na etapie kształcenia, spośród studentów wyszukiwani są przyszli pracownicy. Do rozwiązań europejskich bezustannie nam daleko.

Studenci - tania siła robocza

Niestety w Polsce, zobligowani do odbycia obowiązkowej praktyki studenci, zamiast uczyć się zawodu wykonują niejednokrotnie najróżniejsze, często mało rozwijające prace, nie mające nic wspólnego
z przygotowaniem do wykonywania przyszłego zawodu. W zamian za stosowny wpis w książeczce praktyk sprzątają, parzą kawę lub zajmują się podobnymi mało twórczymi zajęciami. - Na moich praktykach nauczyłem się przenosić pudła, z dokumentami – mówi Jurek, student IV roku jednej
z prestiżowych uczelni w Krakowie. Niestety nie jest on odosobnionym przypadkiem. Studenci są nie rzadko wykorzystywani przez nieuczciwych pracodawców jako tania siła robocza, bezsilna wobec panujących reguł.

Logika praktyka

Na całe szczęście, na pomoc młodym ludziom, nie posiadającym jeszcze doświadczenia zawodowego przyszły firmy z sektora prywatnego. Firmy te, niejednokrotnie zmuszone do poszukiwania wykwalifikowanych pracowników, wzięły sprawy przygotowania zawodowego swoich przyszłych pracowników w swoje ręce. Specjalnie przygotowane przez nowoczesne przedsiębiorstwa programy stażowe, to niejednokrotnie szansa dla młodych nie tylko na zyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych, lecz często na zdobycie swojej pierwszej pracy.