Z kolei na otarcie łez ochotnikom została możliwość służby w mających powstać Narodowych Siłach Rezerwowych. W przyszłym roku ma w nich służyć 10 tys. osób. Docelowo - 20 tys. Także tutaj jest jednak przeszkoda. Wojsko nie jest zainteresowane ochotnikami bez wcześniejszego doświadczenia wojskowego. Z drugiej strony Sztab Generalny WP nie jest przekonany, czy znajdzie ochotników wśród byłych żołnierzy. A to dlatego, że nie zamierza im płacić za bycie w gotowości. Otrzymają tylko pieniądze za ćwiczenia, których w ciągu roku ma być łącznie 30 dni i w przypadku nagłego powołania związanego z zagrożeniem kryzysowym.

Ochotnik z wykształceniem gimnazjalnym rozpoczynający służbę w armii, tj. zawodowy szeregowy otrzymuje:

• 2,5 tys. zł uposażenia zasadniczego
• dodatek za wysługę lat
• nagrodę roczną
• gratyfikację urlopową
• co roku około 2 tys. zł na uzupełnienie munduru
• możliwość zakwaterowania w internacie, jednostce lub otrzymuje tzw. świadczenie mieszkaniowe