Interpretacja art. 41 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 24 czerwca 2008 r. była następująca: w podstawie wymiaru świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa (także wynagrodzenia za czas choroby, przysługującego pracownikom na podstawie art. 92 k.p.) należało uwzględniać te składniki wynagrodzenia, od których należne były składki na ubezpieczenia społeczne, w tym na ubezpieczenie chorobowe, które zgodnie z przepisami płacowymi lub umowami o pracę były pomniejszane za okresy pobierania zasiłków. Nie należało uwzględniać tych składników wynagrodzenia, co do których przepisy płacowe wyraźnie wskazywały, że przysługują także za okres pobierania zasiłków, oraz tych, co do których nie było żadnych uregulowań w tej kwestii.

Wyrok TK zmienił wcześniejszą interpretację powołanego przepisu w jednym aspekcie. Nakazuje uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłków składniki wynagrodzenia, od których płacona jest składka na ubezpieczenie chorobowe, mimo że w zakładzie pracy brak jest jakichkolwiek uregulowań dotyczących zachowywania przez pracownika prawa do nich za okresy pobierania zasiłków, jeśli pracodawca nie jest w stanie udokumentować, że wypłaca je w tym czasie.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak wyrównać zasiłki chorobowe obliczone bez uwzględnienia premii i dodatków.

W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Wypłaty z urzędu

Odsetek na wniosek

Wyjaśnień ZUS

Odsetek z urzędu

Sprawdź co odpowiadają eksperci:

Czy płatnik finansuje odsetki

Czy można karać pracodawcę za odmowę wypłaty

Wyrównania trzeba wykazać w rozliczeniach dla ZUS

Sprawdź nowy dodatek Dziennika Gazety Prawnej: Ekspert GP