Więcej osób zgłasza się do gmin z wnioskami o przyznanie wsparcia z pomocy społecznej. Jednak zamrożone kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy blokuje dostęp do tych świadczeń.
Coraz więcej osób ubiega się o świadczenia z pomocy społecznej. W zależności od konkretnego zapotrzebowania niektóre ośrodki pomocy społecznej muszą występować o dodatkowe środki. Są one potrzebne na zasiłki stałe, które finansowane z dotacji rządowej, a przede wszystkim na zasiłki okresowe i celowe finansowane przez gminy z własnych środków.
– Udało się nam uzyskać od wojewody dodatkowe 120 tys. zł na dożywianie oraz z budżetu miasta 600 tys. zł na zasiłki okresowe dla osób bezrobotnych, które straciły pracę. Dzięki temu wystarczy nam pieniędzy na wypłaty świadczeń do końca tego roku – mówi Lidia Leońska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.