Od dzisiaj obowiązują przepisy, dzięki którym pracownicy otrzymają wynagrodzenia za czas choroby według korzystniejszych zasad. Do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wynagrodzenia za czas choroby nie będą wliczane te składniki wynagrodzenia (np. premie, dodatki stażowe), do których pracownik zachowuje prawo w czasie ich pobierania zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych lub przepisami o wynagradzaniu. Takie rozwiązanie ma zapobiegać podwójnemu wypłaceniu danego składnika wynagrodzenia w czasie niezdolności do pracy – raz jako składnik wynagrodzenia, do którego pracownik zachował prawo, i drugi raz jako część wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego. Zmiany te zawiera nowelizacja ustawy z 28 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. nr 179, poz. 1383).

Nowelizacja realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 czerwca 2008 r. (sygn. akt SK 16/06). 7 lipca 2008 r. został on opublikowany w Dzienniku Ustaw nr 119, poz. 771.

– Od 7 lipca tego roku przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń chorobowych trzeba więc uwzględniać wszystkie składniki wynagrodzenia, od których jest odprowadzana składka na ubezpieczenie chorobowe – mówi Dorota Twardo, specjalista ds. kadr i płac.

Z kolei ci pracownicy, którzy otrzymywali zaniżone świadczenia, mogą ubiegać się o ich wyrównanie. Mogą oni w ciągu trzech lat złożyć wniosek do ZUS o ustalenie podstawy wymiaru świadczenia.

– Trzyletni termin liczy się od ostatniego dnia, za który przysługuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek – mówi Agnieszka Lechman-Filipiak z DLA Piper.

6,5 mld zł wyda w tym roku ZUS na zasiłki chorobowe